Ook dit jaar zal er vanaf Hemelvaartsdag t/m Pinksteren elk uur gebeden worden. De start vindt plaats op Hemelvaartsdag 21 mei na de dienst. Bidden kan gelukkig op allerlei plaatsen en onder alle omstandigheden! Dit jaar zal er een digitale lijst beschikbaar zijn om een uur (of meer) in te plannen voor gebed. Dit kan samen met iemand anders of alleen in je eigen binnenkamer. De gebedsruimte is dit jaar niet in gebruik, maar er zal elke dag rond 12.00 uur in de middag een filmpje getoond worden ter ondersteuning van het gebed. Ook is het mogelijk om te vasten tijdens deze 10 dagen; daar is iedereen natuurlijk vrij in. Het gaat om onze gebedsintentie en het vrij zetten van tijd voor onze Vader. Bid je één of meerdere uren mee? Je kunt je aanmelden voor een specifieke dag en/of uur via e-mail: gebed@regenboog.hervormdharderwijk.nl of via het gebedsnummer van De Regenboog (06-47258673). Vorig jaar werden er tijdens de gebedsketting twee lijnen duidelijk in de veelheid van dankzegging en gebedspunten. Lijn 1: we geloven dat God ons oproept om ons hart te onderzoeken en ons te bekeren van dat wat niet bij Hem hoort. Het is de Heer die aan ons hart klopt en roept tot inkeer, tot vernieuwing (o.a. Ezechiël 18:30-32). Lijn 2: kom in beweging, de velden zijn wit om te oogsten. Heb elkaar lief zoals Ik jullie heb liefgehad (zie Mattheüs 28 vers 18-20). Wat zal er door middel van de 24/7 gebedsketting dit jaar gebeuren? Wat zou het mooi zijn als we op het Pinksterfeest kunnen zeggen dat we “kracht ontvangen hebben” en dat we “vurig en eensgezind gebeden hebben”. Wij zien uit naar wat God gaat doen!