Diaconie collecte voor De Herberg

Zondag 26 april a.s. is de diaconie collecte bestemd voor De Herberg. De Herberg in Oosterbeek is een plaats waar mensen tijdelijk verblijven om tot rust te komen. Ook leden vanuit onze gemeente mochten hier enkele weken verblijven. Helaas is een verblijf in De Herberg op dit moment niet mogelijk. Wel is er nu een…

Lifeline Live Session

Juist nu willen wij er graag voor jullie zijn. En dit zal op een andere manier zijn dan jullie van ons gewend zijn, maar zeker niet minder Lifeline! Zondag 26 april om 10.45 uur kun je ons vanaf je bank, vanuit je bed, je tuinstoel, of een ander chill plekje zien en horen. Hoe fijn…

Aktie Kerkbalans 2020

Hoewel de actie kerkbalans 2020 al geruime tijd is afgelopen zijn we dankbaar dat er telkens nog nieuwe toezeggingen binnenkomen, zodat de stand inmiddels is aangegroeid tot een totale toezegging van € 365.247. Dit is nog niet het begrote bedrag van € 375.700, maar gelet op het verleden hebben we goede hoop dat er nog…

Geslaagd?

De jeugdouderlingen horen graag wie geslaagd is. Zou je dit jaar examen hebben gedaan? Krijg je dit jaar je diploma? Mail dan even naar: regenboogjeugd@gmail.com. (Dat hoeft niet meer als al op de facebookpagina je naam staat).

Avond over de Heilige Geest

We gaan iets nieuws proberen in deze tijd! Een cursusavond. Het gaat over de manier waarop over de Heilige Geest wordt gesproken in deze tijd. Het gaat digitaal gebeuren op woensdag 22 april. Meld je via de mail aan bij Pieter Both. Je krijgt dan vanzelf een uitnodiging via de mail en uitleg. Welkom. (aanmelden…

Kerkelijk bureau

I.v.m. de omstandigheden rondom het Coronavirus is het kerkelijk bureau tijdens de reguliere openingstijden alleen telefonisch bereikbaar voor dringende zaken. Telefoon 0341 41 23 95 of email: kerkelijkbureau@hervormdharderwijk.nl . Omdat er géén kerkdiensten zijn is er ook géén verkoop van collectemunten in deze periode. Als u wilt kunt u deze wel via de website bestellen.…

Christen zijn in de praktijk

Deze bijzondere tijd maakt het mogelijk om te laten zien wat het betekent om christen te zijn. Zoek juist nu naar mogelijkheden om anderen te helpen. De Here Jezus deed het ons voor: de ander dienen. Stop een briefje door de deur bij mensen die misschien hulp nodig hebben. Wees creatief in het zoeken naar…

Omzien naar kwetsbare mensen

Juist nu, in een periode waarin steeds nieuwe maatregelen rondom het coronavirus bekend worden gemaakt, is het belangrijk om te zien naar ongeruste kwetsbare mensen. Door ziekte kan bijvoorbeeld mantelzorg wegvallen. Naast een luisterend oor, kan het dus ook zijn dat deze mensen ‘praktische’ ondersteuning nodig hebben. Voor dergelijke situaties kunnen gemeenteleden, maar ook ambtsdragers…