Naar aanleiding van het besluit om de kerkelijke activiteiten nagenoeg stil te leggen en de kerken gesloten blijven, zal voor dit jaar de Paaspakkettenactie worden aangepast. Dit alles komt voort uit de maatregelen die genomen zijn om verdere verspreiding van het Coronavirus te beperken. De inzamelmomenten van producten in de kerken komen te vervallen. De Diaconie zal mede met uw giften hiervoor producten bij de plaatselijke supermarkt inkopen. Juist nu, in een periode waarin maatregelen elkaar snel opvolgen, geeft dit voor talloze kwetsbare mensen, grote onzekerheid en een gevoel van verlatenheid. laten we in verbondenheid met deze groep mensen onze gaven geven. In plaats van producten, vraagt de Diaconie u dus een financiële gift te doen voor deze actie. Dit kan naar rekeningnummer NL70RABO0317763520 ten name van Diaconie Hervormde Gemeente Harderwijk onder vermelding van Paaspakkettenactie 2020. Uw steun is van harte welkom. De ontvangers van de pakketten zullen u zeer dankbaar zijn.