Ook in deze onzekere tijden stellen we ons vertrouwen in God onze Vader. Dat ontslaat ons echter niet van onze verantwoordelijkheden en we zullen als kerk ook weloverwogen
keuzes moeten maken. Op basis van de adviezen vanuit onze overheid en de PKN heeft de kerkenraad besloten alle kerkelijke activiteiten die in de Regenboog plaatsvinden
voorlopig niet door te laten gaan. Dat betekent concreet dat clubs, catechisaties, gebedsmomenten en alle andere activiteiten die normaal in De Regenboog plaatsvinden, niet doorgaan.

Nieuwe wegen
Het is mooi om te zien hoe er binnen deze groepen nieuwe (digitale) wegen worden gevonden om toch met elkaar in verbinding te blijven. Zo zal de wijkkerkraad online
vergaderen en gaat Pieter proberen om via Instagram catechisatie te geven. We dagen iedereen hier ook in uit om op andere manieren verbinding met elkaar te houden. Bijvoorbeeld via een online huiskring of gebedsmoment!

Blijf de diensten volgen!
De internationale kerkdienst van 22 maart en de gemeenteavond van 1 april gaan weliswaar niet door, maar we blijven diensten organiseren! Deze zijn online, via kerkradio en CAI kanaal 703 te volgen en we zullen daarin ook wegen zoeken om interactie plaats te laten vinden. We vinden het belangrijk dat diensten zoveel als mogelijk een volwaardige dienst zijn – ondanks dat we geen bezoekers kunnen toelaten. We nemen dus niet eerder in de week een opname op, maar zijn live te volgen op de tijden die we gewend zijn (09:00u en 10:45u). Ook de muziekgroep zal een bijdrage leveren en Pieter houdt een preek.

Voorbehoud
Uiteraard zijn onze voornemens onder voorbehoud van de ontwikkelingen die elkaar soms snel opvolgen. We hopen en bidden dat we elkaar spoedig weer ontmoeten in een
bomvolle Regenboog!