Net als vorig jaar wordt ook dit jaar weer een gezamenlijke kringavond belegd, bedoeld voor de deelnemers van de huiskringen van De Regenboog en alle andere belangstellenden (juist ook zij).Op deze manier wordt de band tussen de verschillende kringen versterkt en wordt contact tussen de verschillende kringen mogelijk gemaakt. Op de avond van vorig jaar kijken we met plezier terug. Daarom nodigen we alle kringleden en alle belangstellenden uit op 17 mei 2020 om 20.00 uur (inloop met koffie om 19.45 uur) in De Regenboog. Tijdens die avond zal Piet Verhagen ons welkom heten waarna we in kleine groepen met elkaar in gesprek kunnen. We eindigen de avond met een hapje en een drankje. We vinden het belangrijk dat we elkaar van tijd tot tijd ook op deze manier ontmoeten. We hopen dat jullie elkaar ook willen aanmoedigen deze avond te bezoeken. Tijdens mijn rondgang langs de verschillende kringen ben ik enthousiast geworden over de warmte en de onderlinge zorg tijdens de kringavonden, maar ook over de eerlijkheid waarmee het gesprek werd gevoerd. Op een open manier werden persoonlijke zaken en zorgen gedeeld. Elke kring legde daarbij weer net andere klemtonen. Dat is juist mooi. Op die manier valt er ook wat uit te wisselen. En dat willen we doen op 17 mei: uitwisselen. Allemaal komen. Doen hoor!
Vriendelijke groeten van Danielle Korevaar, Piet Verhagen, Jan Kramer en Asje Palland.