De wijkkerkenraad heeft besloten om naast het bestaande pastoraat een team gebedspastoraat op te richten. Gebedspastoraat is die vorm van pastoraat waarbij het gebed het beslissende onderdeel is om mensen dichter bij de Here Jezus te brengen. Soms kan het gaan om fysieke genezing, vaker zie je dat mensen innerlijke genezing nodig hebben. Het kan gaan om littekens van mensen uit hun jeugd, maar ook kunnen mensen verwondingen oplopen in de loop van hun leven door (mislukte) huwelijken, werkstress, verkeerde gewoontes en verslavingen. Bijna altijd heeft het te maken met de identiteit die een christen heeft in de Here Jezus en die in de loop van het leven een andere richting krijgt.Zondag 1 maart zal er in de dienst aandacht zijn voor dit nieuwe pastorale team.