Woensdag 26 februari begint de veertigdagentijd of lijdenstijd. Bij uitstek een tijd om je te bezinnen op je relatie met God. Inkeer en nadenken staan centraal. Tijdens deze tijd worden christenen al eeuwenlang aangemoedigd tot een sobere levensstijl en bezinning, ook wel vasten genoemd. Hoe kan je vasten met kinderen of jongeren? Prettig werkt het door telkens een week een ander onderdeel te kiezen wat je niet doet. Vast bijvoorbeeld een week door geen koek of snoep te eten. Eet een week geen vlees of drink een week geen koffie of thee. Je kan ook heel goed een week de TV uitlaten of de computer niet gebruiken. Er zijn nog veel meer voorbeelden te bedenken. Deze vorm van vasten is erg geschikt voor alle leeftijden. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, iedereen kan meedoen. Door het geld apart te leggen, spaar je mee. Dit jaar heeft de diaconie gekozen om stichting Baan Phak Ping te sponseren. Deze stichting houdt zich in Thailand bezig met de opvang van jonge meisjes die het slachtoffer worden van mensenhandel, in de prostitutie terecht komen of met incest te maken krijgen. Deze stichting probeert nieuwe matrassen te kopen. Wij willen ze daarbij helpen. Kijk op: www.baanphakphing.nl.