Klaas-Jan opent de vergadering en we doen een kringgebed. Rein heeft een inleiding voorbereid over ‘rationeel denken’. Jezus denkt niet in presteren of falen. Hij geeft ons alles en vraagt ons ‘tienden’ te geven. Dat betekent dat we zelf 90% mogen houden. Het gaat Hem om goed rentmeesterschap. Wanneer men zó naar bezit kijkt, komt alles in een ander licht te staan. Er wordt in groepjes doorgepraat en met en voor elkaar gebeden. Er wordt teruggeblikt op de gemeenteavond: de sfeer was open, er was goede belangstelling vanuit de gemeente en men had zich goed kunnen voorbereiden op het thema. In de WK was eerder uitvoerig en zorgvuldig gesproken over het onderwerp n.a.v. een verzoek van kinderen uit de gemeente van de basisschoolleeftijd (met ouders van hetzelfde geslacht) om gedoopt te worden. Het voorgenomen besluit wordt bekrachtigd: deze kinderen kunnen gedoopt worden. Ook over het beleidsplan/motto is positieve inbreng van de gemeente gekomen. In grote lijnen wordt het beleidsplan aangenomen. Op de volgende gemeentevergadering wordt het gedeeld met de gemeente. Er wordt gesproken over de vacatures binnen de WK aangezien voor sommigen de ambtstermijn afloopt. Er worden namen genoemd van nieuw te benoemen broeders. De invulling en verdeling van werkzaamheden i.v.m. de komst van de kerkelijk werker (Jan Kramer) worden doorgenomen. Op 16 februari is de bevestigingsdienst van nieuwe ambtsdragers. Kinderen die gedoopt worden krijgen een doopkaars. De Scipio-app is een waardevolle tool voor de administratie van de gemeente. De hoop wordt uitgesproken dat steeds meer gemeenteleden deze gaan gebruiken; moedig elkaar daarin aan en help elkaar om deze app in te stellen! Kinderen kunnen worden geregistreerd door de ouders. De WK vergadering wordt afgesloten met gebed.