Op zondag 16 februari zullen Tycho en Mila Doornhof gedoopt worden in een korte viering om 16.00 uur in de Regenboog. Deze (bijna) tieners willen zelf graag gedoopt worden, maar vinden dat ingewikkeld in een volle kerk. De kerkenraad heeft daarom toestemming gegeven voor deze doop buiten de reguliere kerkdiensten om. Een feestelijk moment voor het hele gezin. Wie erbij wil zijn is welkom