De Actie Kerkbalans voor dit jaar was iets anders van opzet. De wijk Grote Kerk heeft er voor gekozen de envelop met het verzoek op maandag 20 januari, net zoals voorgaande jaren, persoonlijk te bezorgen en een week later weer op te halen. De wijken Bethelkerk en Regenboog hebben de leden de gelegenheid gegeven om zondag na de dienst hun envelop zelf mee te nemen. Aan het einde van de dag bleek dat alle enveloppen meegenomen waren, sommige leden hadden zelfs de resterende enveloppen uit hun buurt meegenomen om te bezorgen. Dank voor uw betrokkenheid! Er is dit jaar geen inlever- en telavond geweest, omdat de toezeggingen dermate wisselend binnen komen dat het geen zin had dit te doen. Bij de start zijn er 1.774 formulieren uitgereikt, waarvan er op dit moment (donderdagavond 6 februari) 1.012 door het kerkelijk bureau zijn verwerkt voor een totaalbedrag van € 312.000. Dat houdt in dat nog 762 leden niet gereageerd hebben op ons verzoek of er nog niet aan toe gekomen zijn. Om onze begroting voor 2020 sluitend te krijgen wordt er gerekend op een totaal toegezegd bedrag van € 375.700. Inleveren van de toezegging kan ten alle tijden, waarbij onze voorkeur uitgaat naar digitaal toezeggen via de Scipio-app. Dit scheelt ons op het Kerkelijk Bureau best wat werk en u hoeft voor Actie Kerkbalans de deur niet uit. Een veel gehoorde opmerking is “wat is dat makkelijk, zeg!”. Dit blijkt ook wel uit het feit dat inmiddels 239 leden van die mogelijkheid gebruik hebben gemaakt.