Kerk zijn we samen. Dat is mooi te zien in een gemiddelde kerkdienst. Er zijn dan zo’n veertig vrijwilligers actief. Sommigen vertellen de vele kinderen over de Here Jezus. Anderen leiden ons in de aanbidding. Weer anderen zijn bezig met de praktische zaken om al die mensen een plekje te geven. En natuurlijk zijn er de bidders: die voor en na de dienst bidden om een krachtigere doorwerking van Gods genade. Kerk zijn we samen. Dat geldt ook voor de financiële kant van de kerk. Met elkaar zorgen we dat onze gemeenschap in stand blijft. Daar is ieders bijdrage voor nodig. God geeft ons materiele zaken als geschenk. Laten we gebruik maken van wat we gekregen hebben om onze gemeente de gelegenheid te geven te groeien en te bloeien. Zo blijft de kerk in balans. Je kunt meedoen met Kerkbalans door het formulier in te vullen dat je thuis krijgt, via de website en via de scipio-app.