Een hart voor het welzijn van kinderen en jongeren, vanuit de liefde van God. Dat is wat het werk van Stichting Chris en Voorkom! al jarenlang kenmerkt. Chris biedt aandacht, liefde en advies aan kinderen en tieners door middel van de anonieme chat, Chris Connect (e-mail) en de telefoon. De meest voorkomende gespreksonderwerpen zijn psychische problemen en kindermishandeling/misbruik. Chris stimuleert, adviseert en ondersteunt ouders, opvoeders, scholen en kerkelijke gemeenschappen met betrekking tot de zorg voor en opvoeding van kinderen en tieners. Daarnaast geeft Chris ook voorlichtings- en preventielessen aan kinderen en tieners rondom thema’s die te maken hebben met weerbaarheid, ontwikkeling en een gezonde leefstijl. Ook Voorkom! wil kinderen en jongeren helpen om zo gezond mogelijk te leven. In het bijzonder op het terrein van gewoontevorming en risicovol gedrag. Daaronder valt ook het experimenteren met middelen als alcohol, drugs en tabak. Voorkom! ziet deze middelen als iets dat met het gezonde leven in tegenspraak is. Voorkom! wil kinderen en jongeren weerbaar maken en hen uitdagen om te kiezen voor een gezond leven. Het geeft hen de tools in handen om daarvoor de juiste keuzes te maken. Kinderen en jongeren verdienen het om ondersteund te worden bij de vaak lastige keuzes die ze moeten maken in hun leven. Chris en Voorkom! helpt hen daarbij! Als diaconie bevelen we de collecte van harte bij u aan en wensen u allen een gezegende avondmaalsviering.