Zondag 8 december is het weer avondmaal. De middagdienst zal in de stijl zijn van de afgelopen keren: een dienst van zang en rust. Advent is het thema. Welkom om 17:00 uur. Het avondmaal zal in deze dienst aan tafel gevierd worden.