Op donderdag 5 december 2019 hopen wij weer samen te komen als Bijbelkring. We beginnen om 10.00 uur en stoppen om 11.45 uur. We komen samen in De Regenboog. Wij gaan verder met de geschiedenis van Ruth. Gods weg met mensen. Dit keer lezen wij het 3de hoofdstuk uit het boek Ruth. Hoe wonderlijk kan je weg gaan. Naomi was Gods beloften vergeten. Maar door het wonder dat Ruth terecht kwam op de akkers van Boaz, bedenkt ze dat God heeft voorzien in de nood van Zijn volk. Er is een losser. Boaz mag die taak op zich nemen. Zal hij dat willen? Op een bijzondere wijze mag Ruth dat gaan vragen. Dat gaan we samen lezen en bespreken. Allemaal weer hartelijk welkom. En u weet het … nog niet geweest? Geen probleem, u kunt zo aansluiten. Graag tot ziens! Ds. B. J. van de Kamp