De diaconie collecte op zondag 8 december gaat naar:Actie voor inwoners voor overstroomde gebieden in Afrika.
De gevolgen van klimaatverandering zijn nu al zichtbaar in grote delen van Afrika. Soms is het te droog, maar nu zijn delen van landen in sub-Sahara Afrika ernstig getroffen door overstromingen. De overstromingen hebben al meer dan 900.000 mensen getroffen en 420.000 mensen hebben onmiddellijk noodhulp nodig. Kerk in Actie komt in actie voor mensen in Zuid-Soedan, Kameroen en Nigeria. Vanwege de aanhoudende zware regenval riep de regering van Zuid-Soedan de noodtoestand uit. Help mee en steun de slachtoffers. Onze Gemeente is jarenlang als deelgemeente betrokken geweest bij het zendingswerk in Zuid Soedan. Als diaconie willen we hulp bieden en vragen we uw gebed en financiële steun. De diaconiecollecte op 8 december zal hiervoor bestemd zijn. U kunt ook een bijdrage overmaken op NL 70 RABO 0317 7635 20 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Harderwijk o.v.v. ‘Noodhulp Afrika’. Hartelijk dank!