Zoals u weet beginnen de late diensten sinds de vorige maand weer om 10:45 uur. Voor ons betekent dit dat er op de vroege diensten toch weer wat meer tijdsdruk is komen te staan. Het goede nieuws is dat we met de PGH konden afspreken dat onze vroege 9 uur diensten uiterlijk 10:15 afgelopen mogen/moeten zijn (voorheen was dit 10 uur). Een kwartier extra dus. Als kerkenraad zijn we daar erg blij mee omdat hierdoor de invulling van vroege en late diensten vrijwel gelijk kunnen zijn. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat we ons ook echt aan het eindtijdstip van 10:15 houden. De invloed die we daar als kerkenraad op kunnen uitoefenen is dat we de diensten op tijd laten beginnen met het aanvangslied (dus bij de vroege diensten om 9 uur). Daarvoor doen we altijd de mededelingen. In de praktijk betekent dit dat we daar ongeveer 5 minuten vóór aanvangstijd mee beginnen. Dus als u wel eens 10 seconden voor tijd kwam binnen lopen…. dat kan in de toekomst nog steeds maar weet dat u dan de mededelingen mist.