Op dinsdag 14 januari zal er weer een Alpha cursus starten vanuit onze wijkgemeente. De voorbereidingen hiervan zijn in volle gang. Tijdens Alpha staan de begrippen “Ontmoeten, Vragen en Ontdekken” centraal. We ontmoeten elkaar rondom een lekkere maaltijd, we stellen vragen over onderwerpen van het christelijk geloof en ontdekken met elkaar hoe we hier over denken en wat de bijbel hierover te vertellen heeft.Zondag 24 november willen we na de dienst graag een uitnodiging voor deze cursus aan u overhandigen. Deze uitnodiging mag u natuurlijk voor uzelf aannemen, maar u kunt hem ook persoonlijk aan iemand anders geven. Denkt (en bidt) u er vast over na?