De wijkkerkenraad nodigt u en jou van harte uit voor de gemeenteavond van dinsdag 12 november 2019. We vinden het belangrijk om als gemeente samen na te denken over hoe wij kerk willen zijn en welke keuzes we daarin maken. Deze avond willen we met elkaar in gesprek over het dopen van jonge kinderen van ouders van hetzelfde geslacht. De zondag voor de gemeenteavond ontvangt u in de kerkdienst een inleiding en standpuntbepaling vanuit de kerkenraad. Ook willen we nadenken over de missie en visie van onze wijkgemeente om die verder vorm te kunnen geven in ons beleid. Deze avond begint om 20:00 uur en de inloop is vanaf 19:30 uur in de Regenboog. Noteer deze datum alvast in uw en jouw agenda. Graag tot ziens op 12 november.