De bijbel is het boek waarin God zichzelf laat zien aan ons. Daarom is het belangrijk om de bijbel te bestuderen. Zo leer je God en jezelf beter kennen. Dit jaar wordt er een cursus over het bijbelboek Jesaja gegeven. In vier avonden verdiepen we ons in de boodschap van dit prachtige boek. Jesaja is de profeet van de mooie taal en de aansprekende beelden. Zijn profetieën laten al veel zien van de Here Jezus. Op de woensdagavonden 30 oktober, 13 november, 27 november en 11 december zijn de data van deze cursus. We starten om 20.00 uur in De Regenboog. Pieter Both leidt de avonden. Graag aanmelden bij hem via cpieterboth@gmail.com