Voor de continuïteit van het kinderwerk is het nodig dat er per gemeente één kinderwerker gevonden wordt die eens per vier weken aanwezig zou willen zijn tijdens de Internationale kerkdienst op zondagmiddagdiensten in de Sefanjagemeente. Op dit moment zijn er te weinig kinderwerkers voor de kinderdienst. De taken van de kinderwerkers bestaan uit het verwelkomen van de kinderen tijdens de inlooptijd, zingen (vaak gebruiken we Youtube), bidden, een Bijbelverhaal en het begeleiden van knutselen of spelen van een spel. We vullen elkaar hierin aan en willen ook graag aan nieuwe kinderwerkers de ruimte laten om te kiezen welke taak zij op zich zouden willen nemen. We zijn heel dankbaar voor de nieuwe methode en zien ernaar uit om met elkaar als team en met de kinderen hiermee te beginnen! meer info en opgave: int.dienst.herv.regenboog@gmail.com