Zondag 15 september vieren we het heilig Avondmaal. Ds Pieter Both leidt de morgen- en de middagdienst. In beide diensten staat het huwelijk centraal.’s Morgens lezen we over David en Batseba.’s Middags lezen we het Hooglied. De middagdienst is een dienst van rust en stilte. Het avondmaal wordt aan het begin van de dienst gevierd, voor de mensen voor wie een uur zitten in de kerk te lang is. Zondag 22 september gaat ds. Pieter Both voor in de morgendienst. Het is dan kerkproeverij! De middagdienst is de internationale dienst om 14.30 in het gebouw van de Sefanja gemeente. (Stationslaan 121)