Er blijkt binnen onze gemeente behoefte aan een gesprekskring met mensen rond de leeftijd van 25 jaar. Het kan soms lastig zijn om je draai te vinden in een groep waar bijvoorbeeld al snel en veel over opgroeiende pubers wordt gepraat, terwijl jezelf alleen bent en met hele andere vragen rondloopt. Op dit moment wordt er nagedacht over een jongvolwassenenkring en zijn we benieuwd hoeveel animo hiervoor is. Heb je interesse dan kun je dit aangeven via Huiskringen.deregenboog@gmail.com. Uiteraard zien we jullie ook graag op de gezamenlijke huiskringavond op zondagavond 22 september!