Op donderdagmorgen 5 september 2019 hopen wij weer samen te komen als Bijbelkring. We beginnen om 10.00 uur en stoppen om 11.45 uur. We komen samen in De Regenboog. Wij gaan verder met ons thema: ‘Gods weg met mensen’. Aan het eind van het vorige seizoen hebben wij samen gekozen voor vrouwen in de Bijbel. We gaan beginnen met Tabitha = Dorkas. Zij was overvloedig in goede werken en liefdegaven. Handelingen 9. Tot op de dag van vandaag een inspirerende vrouw! Goed om samen te luisteren en na te denken over hetgeen God ons in haar wil leren. Fijn om elkaar weer te ontmoeten. Een zomerseizoen lijkt lang, maar is ook weer snel voorbij. Allemaal weer hartelijk welkom. En u weet het … nog niet geweest? Geen probleem, u kunt zo aansluiten. Graag tot ziens. ds. B. J. van de Kamp.