Afgelopen tijd zijn er drie momenten van zalving geweest in onze gemeente: degene die belijdenis deden, de nieuwe ambtsdragers en met Pinksteren voor wie dat wilde. Zalving komt in de bijbel op drie manieren voor: Bij de aanstelling voor een bepaald ambt; op een bijzonder moment en bij ziekte. Bij alle drie gaat het om de Geest van God die wil wonen in mensen. De zalving laat Gods aanwezigheid in ons leven zien. “Het doet wat met je,” is wat mensen vaak zeggen. Ben je ziek, sta je voor een belangrijk moment in je leven? Neem gerust contact op met Pieter Both.