Net als afgelopen weken krijgt u zondag 14 juli ook weer een kwartetkaart mee naar huis.Deze keer gaat het over consuminderen. Consuminderen heeft alles te maken met nadenken over de ruimte die jij inneemt op deze aarde en de ruimte die er over blijft voor andere mensen, dieren, bomen en planten (ver weg en dichtbij). Dat we met onze levensstijl de aarde goed beheren en in stand houden voor de volgende generaties. Kortom: onze opdracht als rentmeesters. Tijdens de startzondag krijgt u (voorlopig) de laatste kwartetkaart mee. Laten we met zijn allen proberen om bewust om te gaan met Gods schepping en binnen onze mogelijkheden onze taak als beheerders van de aarde serieus te nemen. Elke stap is er één, dus pak niet meteen alles aan, maar begin gewoon met iets.