Kerkdiensten 14 juli

Zondag 14 juli leidt ds Pieter Both de morgendienst. We lezen uit Filippenzen 4 en het gaat over onze kleine bijdrage aan grote vraagstukken,deze dienst begint om 9.00 uur.De middagdienst wordt geleidt door ds Ard Jan Gijsbertsen deze dienst begint om 17.00 uur. Dit is de laatste middagdienst voor de zomerperiode.

Zalving

Afgelopen tijd zijn er drie momenten van zalving geweest in onze gemeente: degene die belijdenis deden, de nieuwe ambtsdragers en met Pinksteren voor wie dat wilde. Zalving komt in de bijbel op drie manieren voor: Bij de aanstelling voor een bepaald ambt; op een bijzonder moment en bij ziekte. Bij alle drie gaat het om…

Prekenserie Micha

Net als afgelopen weken krijgt u zondag 14 juli ook weer een kwartetkaart mee naar huis.Deze keer gaat het over consuminderen. Consuminderen heeft alles te maken met nadenken over de ruimte die jij inneemt op deze aarde en de ruimte die er over blijft voor andere mensen, dieren, bomen en planten (ver weg en dichtbij).…

Jongerengroep

Op dit moment is er één groep voor jongeren vanaf 18 jaar. Dat blijkt veel te weinig te zijn. Daarom zijn we op zoek naar mensen die een groep voor die jongeren wil opzetten. Het gaat daarbij om de ontmoeting en geloofsopbouw in deze belangrijke leeftijdsfase. Opzet en vorm zijn nader in te vullen en…

Volleybaltoernooi

Met enkele gemeenteleden is het idee ontstaan om een volleybaltoernooi te organiseren. Alle drie de wijkgemeentes hebben hier enthousiast op gereageerd en wij hebben de medewerking van de evangelisatiecommissies. Wij hebben een datum,zaterdag 5 oktober 2019 vanaf 17:00 uur in de Rumels te Hierden. Noteer alvast in je agenda! Nu zijn wij natuurlijk op zoek…