De diaconie zal de collecte van zondag 7 juli bestemmen voor de “stichting ZOA vluchtelingenzorg”. In de Bijbel staat dat Gods Koninkrijk verzoening en herstel zal brengen. Als christelijke hulporganisatie handelt ZOA naar dit perspectief, samen met scholen, bedrijven, kerken, donateurs en vrijwilligers. Daarmee geven we samen antwoord op Gods oproep om recht te doen en trouw te zijn aan diegenen die onze hulp nodig hebben. In deze wereld vol conflicten, onrecht, armoede en natuurrampen moeten mensen die lijden als gevolg van gewapende conflicten en natuurrampen worden ondersteund. ZOA doet dat door langdurige betrokkenheid, van noodhulp tot wederopbouw. Laten we helpen ongeacht ras, geslacht, afkomst, geloof of leeftijd.