Het bestuur van de PSKD is verheugd dat het financiële resultaat over 2018 bijna 31.000 Euro is. Dit zijn de bijdragen van de moederkerken en verhuurinkomsten minus kosten. Er is afgesproken dat jaarlijks 28.000 Euro wordt toegevoegd aan de reservering voor groot onderhoud. De overige 3.000 Euro besteden we als extra bijdragen aan de Tuin van Lof en het aanbrengen van nieuwe podiumverlichting in de kerkzaal. Het bestuur wil de beheerders en de vele vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet. Mede door hen hebben we dit prachtig resultaat behaald. Een reden tot dankbaarheid.