Psychisch of lichamelijk moe, omdat het leven zwaar valt. Jarenlang lukte het misschien aardig, maar nu merkt u: ‘Het gaat niet meer.’ Wie zo in het donker zit, ziet Gods hand niet of nauwelijks meer. In al die gevallen is het mogelijk om enkele weken in De Herberg te verblijven. Vanuit de liefde van Christus willen de medewerkers van De Herberg helpen. Helpen, zodat u het leven weer aankunt, samen met God. De collecte bij het Heilig Avondmaal is deze keer bestemd voor het vele werk dat in dit centrum wordt gedaan. Als diaconie willen we deze collecte van harte bij u aanbevelen. Wij vragen bovenal uw gebed voor de gasten van De Herberg en ook voor allen die hier werkzaam zijn. Wij hopen en verwachten dat velen in dit huis van barmhartigheid de weg tot God zullen (terug)vinden