Op 23 juni, 7 juli en 14 juli zal er een prekenserie gehouden worden over thema’s naar aanleiding van de Micha-cursus. De preken gaan over het delen van onze overvloed, Gods goede schepping en wat maakt het uit wat ik doe? We zien er naar uit om met elkaar na te denken over onze levensstijl en de invloed die dat heeft op anderen en op de schepping. In elke dienst krijgt u een kwartetkaart over een thema (voedsel, schepping, consuminderen en kleding) en hier staan vier dingen op waarover u kunt nadenken. Op de startzondag kunt u proberen een kwartet van het thema wat u het meest aan het hart ligt proberen compleet te krijgen. Dat betekent dus wel dat u in tussentijd de kwartetkaart goed moet bewaren. Heeft u vragen of opmerkingen, laat het weten via micha.harderwijk@gmail.com