In de dienst op 16 juni zal de lijdende kerk centraal staan. Het is goed om een keer per jaar in het
bijzonder te bidden voor onze broers en zussen die vervolgd worden vanwege hun geloof.