Begin april heeft de Kerkenraad een vacature gesteld voor het werven van een kerkelijk
jeugdwerker. Helaas hebben we daar tot op heden nog geen reactie op ontvangen. Navraag heeft
ons geleerd dat dit niet aan het profiel van de functie of onze gemeente ligt, maar de schaarste op
de arbeidsmarkt voor deze specifieke functie. We gaan een aantal acties ondernemen om de
vacature extra onder de aandacht brengen. U kunt ons daar bij helpen door de vacature in uw
omgeving te delen. U vindt hem op de website https://regenboog.hervormdharderwijk.nl/
Bidt u met ons mee voor de vervulling van de vacature?