Stelt u zich eens voor… u mag niet met andere christenen samenkomen. Niet in de kerk, niet op de Bijbelkring en ook niet thuis.
Voor veel christenen in Centraal-Azië is dit realiteit. Evangelisatie is verboden, kerken worden in de gaten gehouden en invallen
door de politie komen regelmatig voor. Ondanks alle weerstand komen er mensen tot geloof en is er veel belangstelling voor de
Bijbelcursussen die op heel veel plekken in de regio worden gegeven. In de folder die uitgedeeld is kun u hier ook over lezen. Tijdens
de pinkstercollecte ( zondag 9 juni) wordt uw bijdrage gevraag voor deze Bijbelcursussen. Een cursus kost € 40,- per deelnemer.
Helpt u mee? Geef tijdens de pinkstercollecte of maak uw gift over naar NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB, Driebergen o.v.v.
‘pinkstercollecte’. Alvast heel hartelijk dank! De eerste collecte op 9 juni is bestemd voor dit doel. U kunt evt de envelop die uitgedeeld
is met uw bijdrage ook in de eerste collectezak doen. Zie voor meer informatie over het werk van de GZB in Centraal-A.zië:
www.gzb.nl/centraal-azie. De zendingscommissie beveelt deze collecte van harte bij u aan