Op zondag 23 juni vieren we het avondmaal. De middagdienst is dan niet om 17.00 uur maar is verschoven naar 19.00 uur.
Deze avonddienst zal weer een dienst van rust en stilte zijn. Deze keer staat de schepping van God
centraal.