Kerkdiensten

Zondag 30 juni gaat ds Ten Voorde uit Nunspeet voor in de morgendienst, de dienst begint om 9.00 uur. De middagdienst op 30 juni is de internationale dienst in het gebouw van Christengemeente Sefanja aan de Stationslaan 121. Ds Ard Jan Gijsbertsen leidt deze dienst die om 14.30 u begint. Zondag 7 juli leidt ds…

Het gebedsteam is er voor u/jou

Moet u/jij binnenkort een belangrijke beslissing nemen, is er iets moois of verdrietigs gebeurd? Misschien bent u/jij tijdens de dienst geraakt door een lied of de preek. Dat kunnen redenen zijn om voor u/jou te laten bidden of samen met u/jou te danken. Elke zondag zijn er mensen van het gebedsteam aanwezig. Je kunt ze…

Huiskringen

In onze grote gemeente raak je makkelijk een beetje verdwaald. De huiskringen zijn een goede manier om dat te voorkomen. Op die manier wordt je echt gezien en kan je groeien in je geloof. Elke huiskring kiest zelf het materiaal. Het voorkeursmateriaal wordt gemaakt door het Evangelisch Werkverband. Voor het komend seizoen heet dat: Dit…

Kerkproeverij

Heb jij ook een collega, buurman, vriend met wie je wel eens over geloven praat? Zouden hun misschien wel eens mee willen naar de kerk, maar ja, hoe vraag je dat precies? Precies hiervoor is de kerkproeverij bedacht. Dat is een zondag waarbij we bij de kerkdienst nog meer dan normaal toegankelijk maken voor mensen…

Ouderenontmoetingsmiddag

Onlangs was de eerste ouderenontmoetingsmiddag. Het was een goede ontmoeting met zo’n 25 mensen. Het plan is om dit vaker te gaan organiseren, waarbij we op dit moment aan twee keer per jaar denken. Soms met een gastspreker, soms vullen we het zelf in. We houden u op de hoogte   #_CATEGORYRSSURL

Kerkdiensten

Zondag 24 juni vieren we het avondmaal,deze dienst begint om 11.00 uur. Er is dan ook een avonddienst, om 19.00 uur. Ds. Pieter Both gaat in beide diensten voor. Op deze zondag 24 juni start ook een preken serie over de thema’s vanuit de Micha cursus. Het zal gaan over het delen van overvloed. Zondag…

Prayer Outreach Veluwe 2019 24 t/m 31 augustus

Ook dit jaar wordt de Outreach Veluwe 2019 georganiseerd in verschillende plekken waaronder ook in Harderwijk. Met de Prayer Outreach Veluwe geloven wij dat we voortbouwen op wat er al gebeurt op de Veluwe. Het is dus geen op zichzelf staande week van evangelisatie, maar een beweging van christenen op de Veluwe die verlangen dat…

Financieel resultaat PSKD

Het bestuur van de PSKD is verheugd dat het financiële resultaat over 2018 bijna 31.000 Euro is. Dit zijn de bijdragen van de moederkerken en verhuurinkomsten minus kosten. Er is afgesproken dat jaarlijks 28.000 Euro wordt toegevoegd aan de reservering voor groot onderhoud. De overige 3.000 Euro besteden we als extra bijdragen aan de Tuin…