Het Kerkelijk Bureau is vrijdag 31 mei, de dag na Hemelvaartsdag, gesloten. Verkoop van
collectemunten uitsluitend van 19.00 – 19.30 uur.