De Stichting Joods Erfgoed Harderwijk (SJEH) heeft de exposities over Joods Harderwijk in de voormalige synagoge overgenomen
van de interkerkelijke werkgroep Kerk en Israël. SJEH is opgericht om de herinnering levend te houden aan de voormalige Joodse
gemeenschap in Harderwijk. Er is een aanvullend project gestart om de Joodse geschiedenis in beeld te brengen. Het is de stichting
gelukt om voldoende fondsen te verwerven om te kunnen starten met het project ‘Joods Erfgoed in beeld’. Vanaf 2019 kan de Joodse
geschiedenis virtueel getoond worden aan bezoekers van de oude synagoge. In de oude Synagoge is een permanente expositie
over de Joodse geschiedenis en de Joodse Harderwijkers rond en voor 1940. Naast het virtuele bezoek geeft dat een goed beeld
van de hier ooit bloeiende Joodse gemeenschap, die in de oorlog nagenoeg volledig door de nazi’s is uitgemoord.
In de maanden van 1 juni tot 15 september zal de expositie van 13:30 tot 16:30 voor bezoekers geopend zijn. SJEH heeft voor die
middagen vrijwilligers nodig. Mensen die eens in de paar weken, of wat vaker, een middag de expositie willen bemensen. Diegenen
die hier in geïnteresseerd zijn kunnen zich opgeven bij coordinator@stichtingjeh.nl
Belangstellenden zijn van harte welkom om een voorlichting voor de vrijwilligers te volgen. Deze zal op woensdag 5 juni 2019 vanaf
19:30u gegeven worden in de Oude Synagoge, Jodenkerksteeg 1 te Harderwijk.
We brengen dit project onder je aandacht, omdat we als christenen een opdracht en een ereschuld hebben naar het joodse volk.
Het is een mooie manier om de verbondenheid tussen kerk en Israël vorm te geven op een praktische manier.