Zondag 26 mei is er gelegenheid om een kind te laten dopen of op te dragen. De voorbereidende bijeenkomst is op maandag 13 mei om
20.00 uur in de Regenboog. Aanmelden via cpieterboth@gmail.com.