Vanmorgen gaat ds. Pieter Both voor in de morgendienst. Centraal staat het thema van de huiskringen
van afgelopen jaar: Jozua. Er is een middagdienst. Ds Tichelaar leidt deze dienst. Volgende week is er
belijdenisdienst waarbij ook een volwassene zal worden gedoopt. In de middag geen dienst, maar om 19:00
wel een leerdienst.