De nieuwe privacy wet
I.v.m. de nieuwe privacywet (AVG) vermelden banken geen adresgegevens meer bij uw betalingen op het bankafschrift. Daarom verzoeken
wij u om bij al uw betalingen het betalingskenmerk of uw adres te vermelden in de omschrijving. Dan kunnen wij uw betaling op de juiste
wijze verwerken.
Wijziging bankrekeningnummers
Sinds enige tijd zijn alle bankrekeningnummers gewijzigd. Het blijkt dat nog vaak een oud rekeningnummer wordt gebruikt. Ook dit geeft
problemen bij de verwerking (zie boven). Het juiste rekeningnummer vindt u op de acceptgiro of in de kerkbode.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Het Kerkelijk Bureau