In de kerkenraden van de beide gemeenten is de aanvangstijd van de late dienst ter sprake gekomen. We hebben gemerkt, dat er tussen
de diensten regelmatig te weinig tijd zit om ons goed te kunnen voorbereiden op de diensten. Het opstellen van de muziek en het inzingen
door de muziekgroep, de voorbereiding van bijzondere diensten vergen tijd. Daarom willen we een proefperiode laten ingaan waarin de
aanvangstijd van de late dienst wordt verplaatst van 10.45 uur naar 11.00 uur. Dat zal plaatsvinden in de periode van 1 mei tot en met 1
september. Uw bevindingen kunt u mailen naar scriba@regenboog.hervormdharderwijk.nl U kunt ook de kerkenraadsleden aanspreken.