Afgelopen dinsdag, 2 april, was de afsluitende avond van de Alpha Cursus. Met 35 deelnemers hebben we vanaf begin januari opgetrokken, elkaar
beter leren kennen, samen gegeten, ons leven met elkaar gedeeld en kunnen spreken over ons geloof. Er zijn bijzondere momenten geweest waarin
we het werk van de Heilige Geest hebben mogen ervaren. Veel deelnemers zijn (voor het eerst of opnieuw) geraakt door het werk van Jezus, door
Zijn liefde en trouw. Er zijn stappen gezet in het geloof. Keuzes gemaakt om verder te willen met de ontdekkingstocht. Steeds weer wisten we ons
als team gedragen door onze God, in de gesprekken en ontmoetingen. Hij is het die ieders leven in Zijn handen houdt en daarmee Zijn weg gaat.
Een reactie van een van de deelnemers: De afgelopen weken hebben we stap voor stap gehoord wat het inhoudt om Christen te zijn. Het heeft mij
opnieuw doen beseffen hoe geweldig het is om in Gods liefde te leven. Jezus is hierin mijn voorbeeld. Hoe geweldig is het om te weten dat er altijd
iemand is bij wie je thuis mag komen in welke omstandigheden je ook zit. Ik wil nu ook Zijn liefde tonen aan een ander en Jezus volgen. Ik weet dat
ik hierin nog veel te leren heb maar weet ook dat God mij in mijn falen altijd stevig vasthoudt.