Vanmorgen gaat ds. Het Lam voor in de morgendienst. Er is vanavond een leerdienst om 19.00 uur, die gaat
over missionair zijn. Ds. Pieter Both leidt de dienst. Volgende week is het Pasen. Op Goede Vrijdag is er een
kerkdienst om 21.00 (in de vorige weekbrief stond een verkeerde tijd). We vieren het avondmaal in deze dienst.
Op Stille Zaterdag is er een dienst om 20.00 uur. In deze dienst beginnen we vanuit het donker van het graf
van de Here Jezus. Het wordt licht, want Christus staat op. De Heer staat op, maar we kunnen het nog niet
echt geloven. Op Paasmorgen is er een uitbundige kerkdienst om 9.00 uur. ‘Wie is Hij?’ is het thema van de
drie diensten. Op Goede Vrijdag staat centraal dat hij de Messias is, op Stille Zaterdag dat hij De Mensenzoon
is. En op Paasmorgen staan we stil bij het feit dat hij De Levende is.