Op Goede Vrijdag is er een kerkdienst om 21.00 (in de vorige weekbrief stond een verkeerde tijd). We vieren het avondmaal in deze dienst. Op Stille Zaterdag is er een dienst om 20.00 uur. In deze dienst beginnen we vanuit het donker van het graf van de Here Jezus. Het wordt licht, want Christus staat op. De Heer staat op, maar we kunnen het nog niet echt geloven. Op Paasmorgen is er een uitbundige kerkdienst om 9.00 uur. ‘Wie is Hij?’ is het thema van de drie diensten. Op Goede Vrijdag staat centraal dat hij de Messias is, op Stille Zaterdag dat hij De Mensenzoon is. En op Paasmorgen staan we stil bij het feit dat hij De Levende is.