Al een paar weken zijn we onderweg met ons Veertigddagenproject. We willen op die manier stil staan
bij de weg van Jezus Christus en bepaald worden bij het vele wat we hebben. We sparen voor Amos
5:24. Voor deze week de volgende spaartips:
Weekend: Heb je dit weekend een auto gebruikt terwijl je had kunnen lopen of fietsen? Voor elke keer
€ 0.50
Woensdag: Tel alle pakken koek en snoep in huis. Voor elk pak € 0.10
Op Paasmorgen zullen we de spaarpotjes verzamelen. Je kunt ook collectemunten gebruiken in de
spaarpotjes.