Op 31 maart zullen we het avondmaal weer vieren. In de morgendienst een lopende viering. ’s Middags
is er een viering aan tafel. Die dienst is een dienst waar rust en inkeer centraal staat, vergelijkbaar met
de vorige Avondmaalszondag.