Twee keer per jaar organiseren wij een avond om kennis te maken met de Regenboog. Uiteraard gaan wij dit weer doen en wel op D.V. dinsdag 16 april a.s. Deze bijeenkomst is voor nieuwe leden , maar ook voor mensen die twijfelen of graag eens vrijblijvend kennis willen maken. Dus deze oproep is niet alleen voor nieuwe leden maar voor iedereen! Kent u iemand in uw omgeving die absoluut aanwezig moet zijn bij deze bijeenkomst, dan vragen wij u om deze uitnodiging onder de aandacht te brengen bij hem of haar. Vanaf 19.30 uur is de inloop, we beginnen om 20.00 uur met het programma. Meer informatie? Maarten van Panhuis, mpanhuis@outlook.com , tel.06 83847836