Elk jaar is er een overleg tussen het moderamen van de Hervormde Gemeente (HG) en de Protestantse Gemeente Harderwijk (PGH) om het gezamenlijk gebruik van de Regenboog af te stemmen. Afgelopen januari vond dit weer plaats. We hebben onder andere over het tijdstip van de tweede dienst gesproken, omdat we druk ervaren tussen de twee diensten. Beide gemeentes zullen intern bespreken of de tweede dienst een kwartier later kan beginnen. Verder wil de PGH graag het voorste gedeelte van de kerk in een visgraat opstelling zetten. Om niet elke keer de ruimte te hoeven verbouwen heeft men ons gevraagd of die opstelling mag blijven staan. Afgesproken is dat we gedurende twee zondagen, 17 en 24 februari, deze opstelling uitproberen. Daarna zullen we onze bevindingen evalueren. Een derde belangrijk punt is de informatievoorziening in en buiten de kerk. Er wordt, in overleg met de beheersstichting van het gebouw, gekeken hoe we dit kunnen verbeteren, zodat binnen en buiten zichtbaar is welke activiteiten plaatsvinden.