Op zondag 6 januari hebben we afscheid genomen van Erik de Graaf, Drees Timmer, Stefan Bos en Arnold Polinder als ambtsdragers. De broeders André Hoeven en Wim Luiting werden bevestigd als diaken en Jan Seeleman als ouderling. Op dit moment zijn er nog wat vacatures: jeugdouderling, ouderling-kerkrentmeester en pastoraal ouderling. Het volledige overzicht van de samenstelling kerkenraad is binnenkort te vinden op de website van onze kerk.