Zoals op de wijkavond verteld, zijn we bezig om het pastoraat opnieuw vorm te geven. Er komen pastorale teams. Heeft u interesse om mee te doen, neem dan contact op met Marius den Besten (mm.denbesten@gmail.com). In januari is de eerste bijeenkomst van de pastorale teams. De grootste verandering zal zijn dat het pastoraat niet meer uitsluitend door ambtsdragers wordt gedaan. De uiteindelijke indeling zal via website, kerkbode en weekbrief gecommuniceerd worden. We houden u op de hoogte.